Skip to main content

Ook voor Andi is 2020 een jaar geweest van onzekerheid, waar verbinding een uitdaging was. Maar ook een tijd voor bezinning en solidariteit. Wij hebben goed stilgestaan, ons belangrijke vragen gesteld en nagedacht om slimme keuzes te maken. We zijn erin geslaagd om in de meest sombere tijden onze duurzame relaties verder uit te bouwen en aan te gaan. Duurzaamheid, continuïteit, onafhankelijkheid, en samen kansen nemen. Dat stemt ons positief over de toekomst.

Graag delen we de krachtige vragen die ons hebben geholpen vooruit te kijken en keuzes te maken. Laten we samen in gesprek gaan en onze toekomst invulling geven.