Skip to main content

Onze certificeringen

Andi Smart Solutions Group heeft haar visie op kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging geformaliseerd door middel van ISO-certificeringen.

Het kwaliteit-, arbo-, milieu- en informatiebeveiligingsbeleid van Andi Smart Solutions Group vormt een integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid en is van wezenlijk belang voor de continuïteit van het bedrijf, voor het welzijn van onze medewerkers en onze omgeving.

Binnen Andi staat het continue verbeteren (‘plan-do-check-act’) van onze kwaliteit-, arbo- en milieuprestaties en het voldoen aan wet- en regelgeving dan ook hoog in het vaandel en worden periodiek gemonitord.

Binnen Andi zijn het ‘leren van fouten’ en ‘het in de toekomst voorkomen ervan’ belangrijke steunpilaren van het beleid.

Het beleid (kwaliteit, arbo, milieu en informatiebeveiliging) biedt een kader voor het vaststellen van onder andere strategische doelstellingen als ook beleidsdoelstellingen en is daarom passend bij de missie en visie, strategische richting en de context van ons bedrijf.

Op het gebied van kwaliteit streven wij naar:

 • Onze klanten consequent voorzien van producten en diensten die voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten.
 • Het beheersen van risico’s en het benutten van kansen.
 • In oplossingen denken waardoor wij onze klant zo breed mogelijk faciliteren.
 • Doen wat we zeggen (afspraak = afspraak).
 • Continue verbeteren.

Bekijk ons kwaliteitsbeleid

Bekijk ons ISO 9001 certificaat

Op het gebied van arbo streven wij naar:

 • Veilige en gezonde (werk)omgeving faciliteren voor onze medewerkers én bezoekers.
 • Het beperken en voorkomen van ziekteverzuim.
 • Het voorkomen van bedrijfsongevallen.
 • Ontwikkeling van medewerkers stimuleren.

Op het gebied van milieu streven wij naar:

 • Het respecteren en voldoen aan relevante (milieu)wet- en regelgeving.
 • Het voorkomen van schade aan- of onnodige belasting van het milieu.
 • Inkoop van duurzame elektriciteit en bos gecompenseerd gas.
 • Verminderen van gebruik chemische middelen.
 • Verantwoord omgaan met papier en papierafval.
 • Het gebruik van Led verlichting.

Bekijk ons milieubeleid

Bekijk ons ISO 14001 certificaat

Bekijk ons EcoVadis Gold certificaat

fsc®

Wij vinden verantwoord omgaan met papier, onze belangrijkste grondstof, cruciaal. Als onderdeel van ons milieubeleid en onze FSC-certificering, adviseren wij je graag om voor jouw drukwerk FSC-gecertificeerd papier te gebruiken en bovendien het FSC-logo op jouw drukwerk te plaatsen. Het toevoegen van een FSC-logo op jouw drukwerk draagt direct bij aan jouw imago van verduurzaming. Wij zijn gecertificeerd met FSC licentienummer FSC-C004241.

Bekijk ons FSC-certificaat

Op het gebied van informatiebeveiliging streven wij naar:

 • Het tegenhouden of tot een (acceptabel) minimum beperken van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, als gevolg van bedreigingen.
 • Het gebruiken van informatie alleen voor de doeleinden, waarvoor deze ter beschikking gesteld is.
 • Het niet onnodig lang bewaren van informatie.
 • Een proces van continu verbeteren.
 • Kwalitatieve informatiebeveiliging.

Bekijk ons informatiebeveiligingsbeleid

Bekijk ons ISO 27001 certificaat

Onze gezamenlijke doelstelling is derhalve:

Steven naar voortdurende klanttevredenheid op een kwaliteitsgerichte, milieubewuste en informatieveilige wijze met inzet van professionele en enthousiaste mensen die beseffen dat dit alléén kan als ze zich samen steeds blijven verbeteren.

Uiteindelijk gelooft de directie van Andi dat dit leidt tot onafhankelijkheid, continuïteit en duurzaamheid voor onze organisatie en werkgelegenheid in de omgeving, nu én in de toekomst!

Dhr. Frits Keulen, Algemeen Directeur
Dhr. Frank Alofs, Operationeel Directeur
Dhr. Eric Frissen, Commercieel Directeur