Skip to main content

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Net als wij, vind jij duurzaamheid ongetwijfeld erg belangrijk. Bij Andi staat duurzaam ondernemen voorop. Verantwoord handelen, kiezen voor de opties die het beste zijn voor mens, milieu en samenleving.

Onderdeel van ons beleid is het steeds zoeken van de juiste balans tussen de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet en Profit. Wij gaan voor een verantwoord evenwicht tussen commercieel succes en sociale- en ecologische aspecten. Dat zie je in onze gehele bedrijfsvoering terug.

De drie pijlers zijn geïntegreerd in de identiteit van onze organisatie, in de attitude en handelswijze van Andi, bij onze medewerkers en bij onze partners en leveranciers.

Regionale verbondenheid

Als speler in het Limburgse bedrijfslandschap, stimuleren wij de regionale samenleving via diverse initiatieven zoals gezamenlijke projecten met verschillende onderwijsinstellingen. Wij dragen actief bij aan regionale activiteiten op sportief, cultureel, ondernemings- en sociaal-maatschappelijk vlak.

Een mensgeoriënteerde organisatie

Onze mensen zijn ons bedrijf. Zij vormen de kennis van onze organisatie. En dat is wat zich uiteindelijk vertaalt in toegevoegde waarde: in passende oplossingen voor onze klanten.

Duurzame inzetbaarheid, met vitale medewerkers die hun werk met plezier uitvoeren, heeft dan ook een hoge prioriteit. Motivatie en gedrevenheid zijn vaak nog belangrijker dan opgedane kennis. Bij Andi kijken we dan ook vooral naar de competenties van onze mensen en hoe we die optimaal kunnen inzetten binnen onze organisatie. Zo bieden wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om hun potentieel volledig bij ons te benutten.

Lees hoe WSP medewerkers instromen bij Andi